Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skenovani pomoci Abbyy FineReaderu z Wordu

20. 9. 2008

Pokud se nechcete zabývat relativně složitým ovládáním respektive čtením textu přímo v Abbyy Fine Readeru verzí 7 a 8, můžete skenovat pomocí speciálního makra přímo z Wordu 2003 nebo dokonce i z Wordu 2007. Mám však pocit, že ve verzi 6 Abbyy FineReaderu to šlo také, ale co jeden sken, to samostatný nový dokument, takže jednotlivé soubory se pak musely nějakým způsobem pospojovat (překopírováním textu do jednoho souboru - může nastat zmatek nebo uložením jednotlivých stránek a pak přes menu Vložit - Soubor - pak musíme vymazat dočasné soubory, které jsme si logicky - číselně za sebou - pojmenovali - je to dost pracné).

Je potřeba skontrolovat nebo nastavit před tím několik věcí:

Speciální makro je v souboru Finereader7.dot nebo Finereader8.2003.dot, který se nachází jak ve složce, kde je instalován Finereader (C:\Program Files\Abbyy FineReadeer 8.0 Profesional Edition) a měl by být i ve složce "C:\Documents and settings\<uživatel>\Data aplikací\Microsoft\Word\Startup" nebo "C:\ ... \Po spuštění" v případě Wordu2007. Pokud tam není, musíte ho tam nakopírovat. Pak otevřete Word a půjdete do menu Nástroje položku Vlastní. V jeho dialogovém okně Vlastní přejdete na tlačítko Klávesnice a stisknete ho.

Obrazek

Ve Wordu2007 do tohoto dialogového okna musíte jít přes tačítko Office - najít tabulátorem tlačítko Možnosti aplikace Word (Alt+M), po otevření dialogového okna vybrat kartu Přizpůsobit (sloupeček vlevo), pak stisknout tlačítko Vlastní. Tím se dostanete do dialogového okna Vlastní klávesenice, které je stejné jako u verze Wordu2003.

V dialogovém okně Vlastní klávesnice najděte v seznamu Kategorií položku Makra a přejděte do seznamu Makra (Alt+M), kde byste měli vidět makro s názvem RunFineReader a postavte na něho kurzor.

ObrazekPřejděte do editačního políčka Stiskněte klávesovou zkratku (Alt+S) a zde musíte zvolit klávesovou zkratku, kterou budete spouštět skenování. Na obrázku vidíte zvolenou klávesovou zkratku Ctrl+Shift+R, která není v konfliktu s žádnou klávesovou zkratkou Wordu, ale může být v konfliktu s programem ZoomText, který má defaultně nastavenu tuto klávesovou zkratku pro zvýraznění editačního kurzoru (například klínky) - pro nastavení je třeba filtrovat tuto klávesovou zkratku levý alt+Pause a pak ji teprve stisknout, pak je ale také potřeba - pokud nechceme stále na tuto filtraci klávesy myslet, přenastavit v ZoomTextu tuto funkci na jinou klávesovou zkratku - Uživatelské rozhraní Zoomtextu - Nastavení - Rychlé kombinace - najít Cursor Enhancement On/Off - změňte v políčku Primární klávesa R na G a toto nastavení uložte - například Uživatelské rozhraní ZoomTextu - Soubor - Uložit jako implicitní. Podobně postupujte s ohledem na nastavení klávesových zkratek i případně u jiných softwarových lup nebo screen readerů, pokud je klávesa v konfliktu (například je nutno změnit u WinEyes). Je také samozřejmě možné zvolit jinou klávesovou zkratku ve Wordu.

Po zadání klávesové zkratky do editačního pole Stiskněte klávesovou zkratku dialogového okna Vlastní klávesnice je třeba přejít na tlačítko Přiřadit a tím se klávesová zkratka zvolí. Pak ve stejném dialogovém okně (protože se ještě neuzavřelo) stiskněte tlačítko Zavřít a vrátíte se zpět do dialogového okna Vlastní, v kterém stojíte na vstupním tlačítku Klávesnice, a proto musíte přejít na tlačítko Zavřít a toto stisknout, čímž je operace dokončena.

Ikony FineReaderu ve Wordu 2003 má samostatnou nástrojovou lištu.Ve Wordu2007 jsou ikony na kartě Doplňky.

Obrazek

  • První ikona spouští skenování - Abbyy FineReader 8.0 OCR
  • Druhá Ukázat nebo skrýt Zoom okno - Show/Hide Zoom Window
  • Třetí Vymazat XML Zoom data - Remove XML Zoom Data.

Při volně skenovat se objeví dialogové okno

Obrazek

které se Vás dotáže: Jakým způsobem chcete získat soubor PDF nebo obrázek:

  • Ze skeneru - začne probíhat skenování - bez vstupu do rozhraní skeneru, i když je třeba jako TWAIN zdroj tento způsob přímo ve FineReaderu nastaven. Proto je tento způsob nanejvýše vhodný svou jednoduchostí i pro nevidomé - nutnost pouze skontrolovat to, co jsme vyložili výše a nastavit vhodnou klávesovou zkratku.
  • Ze souboru

Dále můžete určit, zda se skenovaný nebo otevíraný dokument pro rozpoznání pomocí OCR vloží do nového dokumentu (zaškrtávací políčko) nebo zda se mají uchovat obrázky (zaškrtávací políčko). Pod tlačítkem Možnosti můžete určit, jaké množství fotmátovacích charakteristik se má přenést do výsledného dokumentu. Otevírá příslušnou kartu Možností programu FineReaderu.