Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stahování videí z Facebooku

31. 12. 2018

Pontes Media Downloader – snadné stahování médií z internetu

Převzato z e-magazinu Téčko z 27. 12. 2018

TÉČKO - magazín o technice zrakově postiženým na míru
Připravuje redakce časopisu Zora.
Redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel: 221 462 472, zora@sons.cz
Šéfredaktor: Václav Senjuk
Redaktor: Jan Šnyrych, snyrych@braillnet.cz

V roce 2016 byl v Téčku publikován článek YouTube Downloader - cesta ke stažení multimédií z internetu. Od té doby však uplynulo mnoho nul a jedniček a tato záplava s sebou vzala i český projekt YTD. Autor z nedostatku času a zájmu, jak sám píše, projekt ukončil.

Velkou výhodou YTD bylo jeho spartánské prostředí, které našim speciálním programům nekladlo v používání takřka žádné překážky. Programů umožňujících stahování multimediálního obsahu z internetových portálů jako je YouTube je samozřejmě dost. Ne každý je ale přístupný a jednoduchý na ovládání, jako tomu bylo u YTD.

Program Pontes Media Downloader ovšem mezi takové patří. Jeho prostředí je sice v angličtině, ale těch pár slovíček a frází díky nenáročnému ovládání zvládne každý.

Pontes je rumunské sdružení, za kterým stojí sami , zejména mladí, zrakově postižení. Pontes Media Downloader je jen jedním z jejich projektů. Více informací o jejich činnosti naleznete v angličtině na adrese pontes.ro.

Stažení a instalace

Aktuálně je program ve verzi 2.1 a stáhnout ho lze ze stránky http://pontes.ro/en/scripts/index.php.

Proces instalace v prvním dialogu poskytuje informace o programu a jeho tvůrcích, v druhém může uživatel ovlivnit vytvoření zástupce na ploše a v třetím závěrečném, zda má být po procesu instalace automaticky spuštěn.

Prostředí a základní ovládání

Po spuštění programu je fokus umístěn v poli pro vložení URL adresy. Pokud je nějaká adresa v systémové schránce, je do pole automaticky vložena.

Jednotlivými volbami procházíme klávesou tabulátor, případně v opačném směru pomocí SHIFT + TAB.

Za polem pro URL následuje rozbalovací seznam „Convert To“ – Převést do. Zde je předvoleno „Download original video only (no conversion)“ – Pouze stáhnout originál videa (bez převodu). Vybrat si ovšem lze z několika audio či video formátů. Pokud z původního videa stojíme jen o zvukovou stopu, je tak možné zvolit např. převod do mp3.

Dalším prvkem je již tlačítko „Download“, které iniciuje samotné stahování.

Následuje pole „Download folder“ – Složka stažené, kde je uvedena cesta ke složce, kam bude stažený obsah uložen.

Cílovou složku můžeme změnit po stisku následujícího tlačítka „Change folder“ – Změnit složku.

Pokud chceme sledovat či zjistit aktuální stav činnosti, přejdeme na další prvek „Status“ – Stav. Ten je v editačním poli vyjádřen např.: „Idle ...“ – nečinný, „Media downloaded successfully!“ – Media stažena úspěšně

, případně lze sledovat v procentech, kolik je již staženo.

Rozbalovací seznam „Source format“ – Zdrojový formát umožní volit, pokud je k dispozici, jiný než „Best format available“ – Nejlepší dostupný formát. Při mých četných pokusech byla dostupná vždy jen tato volba.

Posledním prvkem je zaškrtávací pole „Download only current file (prevent playlist downloading) – Stáhnout pouze aktuální soubor (zabránit stahování play listu). Zaškrtnutím bude zajištěno stažení pouze mediálního obsahu, na který URL míří. Pokud by např. na YouTube byl součástí play listu, další obsah nebude stažen.

Většina uživatelů si pravděpodobně vystačí s výše uvedenými volbami. Těm, kterým nestačí nebo chtějí provést nějaká nastavení, je k dispozici aplikační menu.

Jak na stažení mediálního obsahu?

Ve svém internetovém prohlížeči otevřete či vyhledejte požadované video či audio záznam. Z adresního řádku, obvykle dostupném po stisku ALT+D vykopírujte do schránky aktuální adresu stiskem CTRL+C.

Spusťte pontes Media Downloader. Do pole URL bude adresa automaticky vložena. Pokud by se tak nestalo, stačí stisk CTRL+V.

Nastavte vámi preferovaný cílový formát a složku a stiskněte tlačítko Download.

Úspěšné stažení a případná konverze bude ohlášena.

Z jakých stránek lze stahovat?

Seznam zdrojů je překvapivě dlouhý. S jeho položkami se lze seznámit po vstupu do aplikačního menu Help a výběrem položky „Supported pages“ – Podporované stránky. V seznamu čítajícím přes jedenáct stovek stránek nalezneme kromě očekávaného YouTube, Facebooku, Dailymotion i český Stream.cz, Rozhlas, Českou televizi, Novu či Primu.

Autor: Michal Jelínek

Další zdroje informací

 

Moje zkušenosti z Facebooku

Aplikace hlásí, že úspěšně stáhla video, i když se ji to nepodaří a složka je pak prázdná. Pouze během práce se ve stavovém řádku objeví chybová hláška ERROR ... kterou lze zachytit PrintScreenem. Také při stahování na chvíli zčervená tlačítko, ale nad tím bohužel nemají nevidomí kontrolu - obávám se, že screen readery tuto hlášku nezachytí, resp. mohou zachytit, ale je převrstvena hláškou o úspěšném dokončení.

Pokud Vám nepůjde stahovat video z Facebooku od uživatele, který ho nahrál mobilem, a nebude se to dařit, může to být třeba tím, že má zakázáno, abyste jeho tyto informace stahovali, aniž by o tom věděl, protože to je možná defaultní nastavení m.facebooku.cz - nastavení jsem nenašel ve velkém Facebooku.

Jaké je to nastavení? Jděte na stránku m.facebook.com .

nastavení (vpravo tlačítko, na kterém jsou tři vodorovné rovnoběžky) - Vaše informace nq Facebooku (asi uprostřed) - Stažení Vašich informací a uvnitř jsou zaškrtávátka a tam je taky Fotky a videa - pokud nechcete, aby Vám někdo stahoval videa nebo fotky, odškrtněte.

Ovšem videa jdou stáhnout i tak, pokud si uživatel na svůj androidí mobil stáhnou appku Video Download for Facebook (umí stahovat i z Instagramu). Pravděpodobně to půjde s dalšími appkami. V tomto případě jde o jakýsi jiný prohlížeč Facebooku, který videa nepřehrává (?), ale stáhne. Obsahuje Video Editor i Video Player a Music Player, kde je možné si stažené multumediální soubory přehrát.