Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stromová struktura souborů a složek ve Vašem počítači a orientace v okně složky, vyhledávání souborů a složek v panelu Hledat

6. 5. 2007

Stromová struktura souborů a složek ve Vašem počítači a orientace v okně složky

Všechno, co si počítač pamatuje, Vaše dokumenty - písemnosti, naskenované texty, fotky, hudební skladby, ba dokonce i digitální filmy - a vedle toho programy a všechny další pomocné informace, díky kterým může počítač pracovat, tisknout, skenovat, mluvit či zobrazovat informace na obrazovce jsou uloženy v souborech a tyto soubory musí být určitým způsobem roztříděny; k tomu nám slouží složky a podsložky, které obsahují tyto soubory.

Nás budou přirozeně nejvíce zajímat naše dokumenty, neboli soubory, které vytvoříme svou činností v různých programech na počítači. I tyto soubory bychom měli určitým způsobem tématicky třídit, umět je najít, zálohovat je na výměnná média, přeskupit je, přejmenovat ... K tomu všemu nejdříve potřebujeme pochopit, jak se na harddisku tyto soubory strukturovaně ukládají.

Strukturu složek a podsložek můžeme připodobnit jakýmsi deskám, šanonům  či obálkám a deskám uvnitř desek, do kterých si jednotlivé soubory neboli naše dokumenty tématicky třídíme. Dříve -  v dobách DOSu - se říkalo složkám adresáře neboli anglicky direktoráře (directory). Všechno to je jedno a totéž. Totéž nejsou však složky, které možná znáte z poštovních programů, například Outlook Expressu.

Proč mluvíme o tzv. stromové struktuře složek? Viděli jste někdy nakreslený rodokmen, kde nejvýše je jakýsi zakladatel rodu a od něj se větví jednotliví potomci a prapotomci? Je to přesně to samé! Na nejvyšším místě, v tzv. kořenu, je logický disk - písmenko disku. Harddisk má obvykle přidělené písmenko C:, ale jeho druhá část, pokud máte harddisk rozdělen na tzv. logické části, může mít i písmenko D:. Toto označení může mít i Váš druhý harddisk - v počítači mohou být dva harddisky. Naopak vyměnitelné disky mají další písmenka, tedy disketa (A:) - novější počítače už disketové mechaniky ani neobsahují, ale dodavatelé speciálních sestav jsou nuceni kvůli autorizaci některých programů jako např. WintalkerVoicu dodávat externí tedy připojitelné disketové mechaniky. Dalšími disky s přidělovanými písmenky mohou být zip-disketové mechaniky (ty se ale už vyskytují také velmi zřídka), dále samozřejmě CD-ROM a DVD-ROM šachty, dále to mohou být sloty na různé paměťové karty, a nakonec to jsou písmenka přidělována flash a jiným vyměnitelným pamětem, přehrávačům (MP3), připojeným digitálním foťákům a tak dále. Svá písmenka mají i síťové disky, ale s těmi se setkáte v práci nebo ve škole v místních sítích. To vše jsou disky neboli kořeny, anglicky rooty, čti rúty. Od nich se větví kořeny, které tvoří složky a jejich další větvičky tvoří podsložky a ty mohou mít další větvičky s dalšími podsložkami a tak dále a tak dále. Těch úrovní může být až 256, ale tak hodně jich nebývá, protože by to bylo velmi nepraktické pro orientaci v nich a práci, tedy pohyb mezi nimi.

"Co to je za nesmysly? Vždycky jsem jen slyšel, že Plocha je nejvýše a na ní je Tento počítač a Dokumenty a v Tomto počítači jsou disky, v nichž jsou složky a v nich jsou podsložky!"

Máte i nemáte pravdu. Takhle se to snažil Microsoft od Windows95 jednodušším uživatelům zjednodušit, ale fyzická pravda to není, i když se s tím dá do určité doby či úrovně znalostí práce na počítači docela dobře žít a nekomplikovat si život.

Nás, jako obyčejné začínající uživatele, budou zajímat zatím jen složka Dokumenty a jejich podsložky, ale s těmi to není od WindowsXP, které jsou víceuživatelským operačním systémem, tak jednoduché, jak byste očekávali. Neleží totiž v první "generaci" složek, ale jako podsložka složek Document and Settings (Dokumenty a Nastavení)\jméno uživatele\a teprve Dokumenty na disku C:. V případě profilů u Vás v práci nebo ve škole to může být dokonce ještě úplně jinak a jinde, tedy například na síťovém disku ve složce Profile nebo Netprofile - to by Vám měl říci Váš správce sítě. Ale máte pravdu, že nejrychleji se do složky Dokumenty dostanete z Plochy - to platí a platit bude napořád. Pokud tedy chcete vejít do složky Dokumenty, přejdete na Plochu (Win+D nebo Win+M) a najdete Dokumenty a Entrem vstoupíte do VAŠICH Dokumentů (můžeme jim proto také říkat Dokumenty na Ploše).

S instalací WindowsXP se v Dokumentech už samy vytvořily další podsložky - Hudba, Filmy, Moje e-knihy, Obrázky. S instalací některých dalších programů mohou přibýt i další složky jako Capture Files v případě některých televizních karet - Capture = zachycení (obrazu, fotky, audia z radia) nebo složky My Archives, My Music po nainstalování přehrávače WinAmp nebo v případě nainstalovaného komunikačního programu pro internetové volání Skype složky My Skype Content, My Skype Pictures, My Skype Received Files a tak dále. Tyto složky si můžete i nemusíte ponechat, například složka Obrázky je využívána pro ukládání Obrázků z webu, ale i ze skeneru a už má přednastavené zobrazení náhledů pro prohlížení obrázků. My Music nebo Hudba jsou přednastavené složky pro ukládání skladeb při převodu audia do komprimovaných formátů (tzv. grabování) pomocí různých programů. Tak bych například v těchto případech tyto složky ponechal pro případné prerspektivní využití.

Vedle těchto předpřipravených složek si můžete samozřejmě zakládat podle libosti a hlavně s určitou představou tématického třídění dokumentů své podsložky, například Dopisy, Osobní, Skenováné knihy, Stažené soubory (Download) a tak dále. Tyto podsložky mohou obsahovat další generaci složek - Dopisy mohou například obsahovat podsložky Úřední a podle jmen adresátů, kterým jste psali, ale většinou zřejmě budete používat elektronickou podobu pošty a ta se Vám bude sama ukládat do Vašeho poštovního programu. Můžete si třídit tématicky či žánrově elektronické knihy nebo hudbu či fotky.

Na dalších vyměnitelných discích nebo na dalších částech disku (logických discích) nebo jiných harddiscích si můžete vytvářet své složky přímo na rootu. Na disku C: bych to nedoporučoval, i když to možné samozřejmě je. Dodržujte přitom samozřejmě určité zvyklosti či pravidla například na síťových discích.

Kromě Document and Settings najdete přímo v kořeni disku C: další složky, do kterých pokud k tomu nemáte zvláštní důvody raději vůbec nechoďte, nazasahujte do nich, ani ze zvědavosti! vždy si můžete něco nechtěně odmazat, spustit a náprava takových operací je dost pracná a většinou se pak musíte o pomoc obracet na další lidi. Na disku C: najdete složku Windows, kde je přirozeně nainstalovaný Váš operační systém. Většina programů, pokud to nevyžadují při instalaci jinak, doporučil bych ale poslechnout jejich nabídku, jsou nainstalovány ve složce Program Files a ve svých podsložkách.

Ne do všech souborů lze a je dovoleno nahlížet. Existují soubory programů a pomocných souborů, které jsou tzv. binární a určitě je ničím nezkoušejte otevírat, pravděpodobně byste je poškodili už tím, že je otevřete, aniž byste je neukládali. Je to způsobeno tím, že programy, které pro otevírání použijete ve snaze zobrazit určité speciální neznámé znaky k nim přiřadí své znaky a těmi se pak nahradí správné znaky v binárním souboru. Smiřte se tím, že těmto souborům může po kompilaci (jakémsi překousání pro jazyk počítače) rozumět jen počítač. Dále platí i to, že soubory - dokumenty by se měly zobrazovat nebo přehrávat těmi programy, pro které byly vytvořeny, respektive zčásti to řeší asociace souborů - k příponě souboru je přiřazen určitý program, který tento formát souborů umí otevřít, ale například přípona doc může být dokument vytvořený v různých sofistikovaných textových editorech (např. MS Word nebo WordPerfect) a i když většina se snaží být kompatibilní s formátem MS Word (Text602, textový editor s Open Office ...), tak to nemusí být zcela důsledně pravda. Naopak bývá, že k otevření jednoho formátu souborů máte v počítači více programů, asociuje se ten naposledy nainstalovaný, což nemusí být vždy ten, v kterém chcete multimediální soubor otevírat.

Moje zkušenost lektora zrakově postižených uživatelů počítačů je ta, že zvláště starší a netechničtí uživatelé si pletou pojmosloví - soubor a složka. Používejte pro ně možná spíše pojmenování dokument a složka a stále jim opakujte připodobnění složky k šanonům, deskám, obálkám ... a souborů k popsaným listům papíru. Stromovou strukturu pak přibližte na příkladech rodokmenu, domu s několika patry sklepů ... a tak dále.

Procházení mezi jednotlivými úrovněmi stromové struktury složek

Do podsložky vstupujeme Entrem - podle našeho nastavení se nám buď původní okno složky uzavře a otevře se okamžitě nové s novým obsahem a nebo se otevře další okno, pak bych Vám ale doporučil si toto nastavení změnit v Možnostech složky. tomuto směru říkáme, že jdeme DOLŮ po stromové struktuře složek.

Z podsložky vycházíme klávesou Backspace (čti bekspejs), která bývá umístěna v pravém horním rohu alfanumerické klávesnice. Back - zpět, space - mezera. Často si ji lidé pletou s klávesou Delete - obě v prostředí textového editoru mažou znaky, ale každá jinak, že ... Tomuto směru říkáme, že jdeme po stromové struktuře složek NAHORU.  A tady se setkáte s tou zradou: když vyšplháte ze svých podsložek na úroveň disků, tedy je zobrazen obsah jako když vejdete do okna složky přes Tento počítač z Plochy a zkusíte jít ještě o jednu úroveň výše, kupodivu to jde - v okně složky se zobrazí obsah Plochy - všech ikon na Ploše, ale nejde o to, že jste na Ploše, nýbrž i podle řazení poznáte, že se Vám Plocha zobrazila jako složka. Ona to totiž ve skutečnosti také složka opravdu je a našli byste ji v umístění C:\Document and Settings\jméno uživatele\Plocha - až tam, protože každý uživatel má právo mít svou podobu Plochy, ne? Na této úrovni si můžete povšimnout i toho, že také Nabídka Start není ničím jiným než složkou, ale ta neobsahuje všechny Vaše foldery a zástupce ... kde jsou ostatní? Mohou být i v C:\Document and Settings\All users\Nabídka Start - All users jsou všichni uživatelé a záleží na naprogramování instalačního procesu, kam zástupce svého programu umístí - zda pro všechny uživatele nebo pro aktuálního uživatele, který program jako administrátor instaluje.

Zřejmě ani nemusím příliš připomínat, že uvnitř či po obsahu složky se pohybujeme šipkami nebo tipujeme podobně jako na Ploše počátečními znaky a tak se rychleji přesouváme na hledané podsložky nebo dokumenty.

Nejdříve se nám zobrazují podsložky a pak dokumenty, ale to je jen v případě dodržení doporučeného nastavení.

Pozor! Je dobré, když se nám zobrazují a tedy jsou i čteny přípony souborů - tak bezpečně poznáme, zda se jedná o podsložku nebo o dokument. Pokud dáme na dokumentu Enter, zasociujeme se nám pravděpodobně s určeným programem a zobrazí se jeho obsah, přehraje se ... A tady bývá zase někdy kámen úrazu s tím, co je složka a co je dokument. Nezapomeňte, že omylem otevřený dokument můžete spolu s programem uzavřít klávesovou kombinací Alt+F4 a tím se i vrátíte do okna složky.

V některých programech se může stromová struktura složek zobrazovat jako rozbalovací strom - například v jenom z panelů Průzkumníku, v dialogovém okně Uložit nebo Otevřít dávku v programu Abbyy FineReader, při ukládání příloh v Otuloocích nebo v rozbalovacích seznamech Uložit do a Oblast hledání v dialogových oknech Uložit (jako) a Otevřít a jinde. Platí to, že kurzorovou šipkou doprava se rozbaluje, doleva se zabaluje. Screen readery zpravidla hlásí, zda je větev složky zabelena nebo rozbalena. Pokud je rozbalena, po šipce dolů jdeme po obsahu této složky, čteme si tedy podsložky rozbalené složky. Pokud má podsložka další své podsložky je hlášeno, že podsložka je rozbalovací. Když jsou složky zabaleny, šipkou dolů si čteme složky na stejné úrovni. Pokud jdeme kurzorovou šipkou nahoru, můžene přejít i na vyšší úroveň.

Metodicky nejdříve proberte standardní procházení složek, dbejte hlavně, aby uživatel neustále věděl, kde je - to se zobrazuje v titulku okna složky, takže dotazem - např. u JAWSu Přečti titulek okna Insert+T - si uživatel okamžitě uvědomí, v které složce je. Teprve potom přejděte k nácviku orientace v stromové rozbalovací struktuře. Pro práci se soubory a složkami si užavetel vystačí se standardním zobrazením a není potřeba naučit se orientovat se v panelu stromové struktury Průzkumníku - k práci se soubory naopak využívejte pouze okna složky a téma stromové struktury si raději ponechte až na dobu, kdy si bude uživatel se soubory a složkami jistější nebo kdy budete potřebovat tuto dovednost zvládnout i pro další programy, kde se bez ní neobejdete.

Orientace v okně složky a případné přizpůsobení

Velmi záleží na tom, jaké panely nástrojů máte zobrazeny. Nejjednodušší je nastavení, když není zobrazen ani panel Adresy. Jeho vypnutí provedete v menu Zobrazit - Panely nástrojů - Panel Adresa. jeho vypnutí zjednodušší okno složky v tom, že po klávese TABulátor nepřesunete fokus do tohoto panelu a zpět, neboli pokud je tento panel zobrazen, můžete se přesouvat TABulátorem z obsahu (výpisu) složky do panelu Adresa, v kterém se Vám zobrazuje v textovém políčku s možností rozbalení do seznamu cesta do lokální složky, v které právě jste. Po přenesení kurzoru do tohoto panelu je text v políčku vybrán. Pokud byste zadali internetovou adresu, neboli URL, např. www.pcklavesnici.estranky.cz a po odentrování budete-li připojeni k internetu okno složky se promění v Internet Explorer, v kterém se zobrazí stažená stránka. Ano, prohlížeč webu Internet Explorer je přímo propojen s oknem složky a jak uvidíme dále, některé panely nástrojů v okně složky se jmenují Panel(y) aplikace Explorer a o těchto panelech bude řeč dále.

Do pole Adresa můžete přejít dalšími způsoby: Alt+D a nebo klávesou F6 - totéž co TABulátor - přepíná mezi obsahem a panelem Adresa, eventuelně Ctrl+TABulátor.

Okno složky dokáže otevřít a zpřístupnit daleko více panelů nástrojů. Jejich nastavení provádíte buď v menu Zobrazení - Panely nástrojů a šipkou doprava do podmenu a nebo Zobrazení - Panel aplikace Explorer. Proberme a popišme si některé z nich:

Standardní tlačítka - jde o standardní panel nástrojů, který se objevuje jako tlačítka pod lištou s aplikačním menu. Tento panel není fokusovatelný přímo z klávesnice standardním PC kurzorem, takže pro nevidomé nemá tento panel celkem žádný význam. Slabozrakým, kteří pracují efektivně myší, se možná bude hodit. Doporučil bych ho však probrat až po zvládnutí základních dovednostech s oknem složky. Používat ho budou uživatelé, kteří mají fotogenickou paněť na grafiku. V těchto tlačítkách však není nic, čeho bychom nebyli schopni dosáhnout z menu nebo jiným způsobem z klávesnice. Protože tlačítka jsou poměrně intuitivní a dohromady kromě toho, že se můžete v stromové struktuře ztratit, se nemůže zřejmě nic stát, ponechám popis tohoto panelu bez větších podrobností. Pouze bych upozornil na možnost rozbalení tlačítka Zpět a Vpřed., které Vám umožní přejít velmi rychle na už navštívenou úroveň složky.

Ty tlačítka, která máte na panelu nástrojů zobrazena, pravděpodobně nebudou všechna, eventuelně jiná můžete přidat, některá ze zobrazených můžete odebrat. Musíte jít do Zobrazit - Panely nástrojů - Vlastní. Otevře se Vám dialogové okno Upravit panel nástrojů, v kterém přesouváte pomocí tlačítek Přidat - Odebrat položky, které jsou v poli tlačítek vlevo (tlačítka k dispozici) a vpravo (aktuální podoba panelu nástrojů). Můžete tu nastavit, aby se u ikonek zobrazoval popisný text Možnosti textu: (doporučeno - Zobrazit textové popisky) a aby se zobrazovaly Velké ikony - doporučeno (v rozbalovacím seznamu Možnosti ikon). Toto okno nemusíte potvrzovat tlačítkem OK, stačí dát tlačítko Zavřít.

Doporučil bych také nechat Zobrazit - Stavový řádek, na kterém se ukazují různé informace, např. kolik máte vybráno objektů ve složce.

Další panely aplikace Explorer si probereme v samostatném příspěvku.