Jdi na obsah Jdi na menu
 


PC, virtuální a čtecí kurzory a jejich využití

26. 6. 2007

PC kurzorem myslíme všechny typy focusů neboli typů kurzorů, které musí být speciálními softwary sledovány a čteny (pokud jsou textové nebo mají u sebe popisnou bublinku). Jsou to:

  • editační kurzor,
  • kurzor v menu,
  • fokus v dialogových oknech,
  • fokus po odkazech a formulářích na webu a podobně

Pomocí PC kurzoru se můžeme pohybovat pouze v aktuálním okně. Ne všechny objekty musí být dosažitelné PC kurzorem, některé je potřeba aktivovat myším ukazatelem. To je samozřejmě velká nevýhoda pro práci z klávesnice. Ne všechny texty v dialogových oknech, například nadpisy různých sekcí, nápovědné texty, nejsou spolu s popisky objektů odečítány a tedy čteny. K tomu účelu mají screen readery možnost čtení tzv. virtuálními kurzory, které napodobují myš, tahají s jejím ukazatelem, mohou simulovat kliknutí myší (levým nebo pravým tlačítkem), mohou k sobě do míst, která jsou tzv. fokusovatelná (je možno na nich umístit běžný PC kurzor) přitáhnout PC kurzor k virutálnímu kurzoru (u JAWSu JAWSKey (nejčastěji Insert)+numerické plus, u WinEyes Ins+numerické plus v off režimu přetažení WE kurzoru na kurzor) a nebo naopak mohou se pomocí klávesové zkratky přemístit k aktuální pozici PC kurzoru (u JAWSu: Insert+numerické mínus, u WinEyes Ins+numerické mínus v off režimu navedení myši na WE neboli PC kurzor).

U scree readeru JAWS existuje ještě jeden virtuální kurzor, tzv. neviditelný kurzor, který využijete pro čtení obrazovky, aniž byste přemisťovali PC kurzor nebo myš (JAWS kurzor), například v situaci, kdy myš ukazuje na objekt a dole na staovém řádku se zobrazuje popisný text, je možné ho přečíst neviditelným kurzorem. Jeho pojmenování je odvozeno od toho, že na rozdíl od JAWS kurzoru, který přemisťije myší nebo jiný ukazatel není na obrazovce vidět. Jinak s ním však můžete pohybovat běžnými navigačními klávesami. (Neviditelný kurzor aktivujete dvěma stisky klávesy numerické mínus při stavu off).

Pomocí virtuálních kurzorů či pomocí myši se můžeme pohybovat a tedy i aktivovat nejen objekty uvnitř okna ale kdekoli na obrazovce. Pokud se jedná o situaci s nemaximalizovaným oknem, tak jde o poměrně dost nepřehlednou situaci, kdy se pohybujete naslepo po obrazovce, kterou nevidíte a čteny Vám jsou jen texty a nebo objekty s textovými popisky např. v bublinkách. proto doporučujeme pracovat výhradně s maximalizovanými okny, ale i tato funkce se někdy hodí – ne všechna okna umí být maximalizována.

 

Virtuální kurzory můžete omezit jen na aktuální okna, případně na aplikační okna nebo rámce, které si sami uvnitř oken definujete. U JAWSu je potřeba nejdříve zapnout virtuální kurzor (numerické mínus) a pak klávesovou kombinací Insert+R (restriction = omezení) omezit pohyb virtuálního kurzoru na příslušnou oblast. Záleží však zřejmě na pravidlech, která jsou určena tzv. ozvučením aplikace, takže to nemusí vždy a všude správně fungovat.

 

Také zvětšovací program ZoomText umí nastavení, které uživateli zabezpečí, že se při pohybu myší a stisku klávesy Ctrl nedostane myší mimo aktuální okno. (ZoomText 9.0 – menu Nastavení – Myš – dialogové okno Navigační nastavení – zaškrtávací políčko Zůstává v aktivním okně při podržení klávesy Ctrl).

 

Dalším typem virtuálních kurzorů jsou tzv. čtecí kurzory, které se omezují jen na čtení části okna v oblasti dokumentu, tedy čtení pouze například webovské stránky nebo obsahu e-mailu. Tyto kurzory v některých dokumentech zastupují editační kurzor, který v tomto prostředí (vyjma objektů formulářů a fokusovatelných položek, tj. odkazů) neexistuje. Na rozdíl od virtuálních kurzorů, které se umí pohybovat po tzv. zamrznuté obrazovce, tedy po neměnném obrazu obrazovky, se  čtecí kurzory dostanou i za obrazovku tím, že po dočtení poslední řádky na obrazovce přescrollují (posunou) text nebo webovskou stránku a čtou dále.

Jmenují se různě: u ZoomTextu AppReader nebo DocReader, screen reader JAWS nemá speciální označení pro tento typ kurzoru, říká mu v nápovědě virtuální kurzor....

I u nich většinou funguje možnost přetahování kurzorů na jejich pozice. U JAWS 7 to je klávesa JAWS (nejčastěji Insert)+klávesa Delete. To je užitečné pro zjednodušení práce ve webových formulářích a na stránkách, na kterých se po načtení automaticky stane aktivní položkou formulářový prvek. Opakem je přesun PC kurzoru k čtecímu kurzoru Ctrl+JAWSKey+Delete, které se používá, když potřebujeme posunout webovskou stránku tak, aby byla vidět právě čtená oblast na webovské stránce.

 

Defaultní nastavení čtecích kurzorů je takové, že při otevření dokumentu bez PC kurzoru (e-mail, www stránka, přeskočení do textu položky Nápvovědy) by se měly automaticky aktivovat. Toto je možné pro určité skupiny zrakově postižených (slabozraké) většinou potlačit. Tento čtecí kurzor jim totiž zabraňuje v běžné práci s myší v těchto dokumentech – při scrollování se zobrazení vrátí do místa, kde je stránka právě čtena nebo zabraňuje běžnému vyplňování formulářů. U ZoomTextu je defaultním nastavením nezapnutí čtecího kuzoru, musí se případně aktivovat Ctrl+Shift+A v případě AppReaderu a případně kliknout do místa, od kterého chceme začít číst.

 

Čtecí (případně virutální) kurzory se využívají například při práci s různými slovníky či při čtení nápovědy v pravé části, kde se zobrazuje text položky zleva.

Virtuální kurzory na braillských řádcích

Kromě těchto virtálních kurzorů můžete při práci s braillskými zobrazovači (braillskými řádky) využívat i na podobných principech fungujících virtuálních tzv. braillských kurzorech. Pomocí braillského kurzoru si můžete prohlížet text v dokumentech nezávisle na ostatních kurzorech. Tímto kurzorem se však většinou nemyslí určitý znak, na kterém stojí kurzor, nýbrž celou část zobrazeného řádku (nejběžnější variantou 40 znakové řádky nezobrazí celou šířku obrazovky). Sedmý a osmý bod se zpravidla využívá pro označení místa, v kterém se nachází PC kurzor.

S tímto braillským kurzorem můžete pracovat, tedy pohybovat se po obrazovce, slepovat či rozlepovat s PC kurzorem a další funkce, buď pomocí ovládacích hardwarových prvků přímo na braillském zobrazovači a nebo pomocí speciálních příkazů, klávesových zkratek screen readerů. Navíc braillský řádek může zobrazovat informace v braillově písmu v různých režimech: v řádkovém zobrazení, které je realističtější, nebo v strukturovaném režimu, kdy poskytuje bližší informace například o dialogovém okně nebo o aktuálním objektu, na kterém stojíte nebo který si momentálně braillským kurzorem prohlížíte. K interpretaci informací se používají speciální zkratky. Tento režim můžete nastavovat podle možností braillského zobrazovače a screen readeru.

Vše z tohoto je závislé a různé od použitého braillského zobrazovače i používaného screen readeru. Je to i nad rámec těchto stránek, které se věnují obecnějším společným postupům v prostředí operačního systému a jednotlivých vybraných programů a různých způsobů a tipů pro usnadnění práce zrakově postiženého na počítači.

Více se o možnostech a ovládání těchto kurzorů se dozvíte z manuálů, tutoriálů a nápověd ke speciálním softwarům.