Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dialogová okna a ovládací prvky

27. 6. 2007

Dialogová okna a ovládací prvky

Dialogová okna jsou podokna aplikací, v kterých můžeme pomocí různých ovládacích prvků, objektů, nastavovat chování, zobrazování a různé operace v aplikacích. Titulek dialogových oken je většinou stejný jako název položky menu, kterou jsme odentrovali. Do dialogových oken můžeme často vejít i klávesovou zkratkou definovanou v aplikaci nebo uživatelsky nastavenou – Ctrl+Alt+něco či Ctrl+Shift+ něco a podobně. Do těchto klávesových zkratek jsou zapojeny i funkční klávesy F1 až F12.

 

Některá dialogová okna mají jen jeden obsah, jiná – složitější mají obsah rozvrstven do několika karet. Objekty na kartách procházíme klávesou TABulátor nebo v obráceném směru Shift+TABulátor. Mezi kartami procházíme Ctrl+TABulátor a nebo z prvního objektu karty couvneme klávesovou kombinací Shift+TAB na ouško karty, screen readery často řeknou „karta“ a mezi názvy karet se pak můžeme pohybovat šipkami vlevo nebo vpravo. Na ouško samozřejmě můžeme dojít i TABulátory.

 

Objekty dialogových oken

I když se zdá začátečníkům, že ovládacích prvků a způsobů ovládání je velmi mnoho, není tomu tak. Je potřeba jednak si všechny ovládací prvky vyzkoušet, umět si přečíst pomocí speciálních funkcí screen readerů, na jakém objektu stojím, umět si přečíst popisek vedle objektu (někdy je potřeba si přečíst i okolí pomocí virtuálního kurzoru – přepínání mezi PC a virtuálním kurzorem je poměrně už náročnější operace na zapamatování, v kterém režimu jsem a tak podobně) ...

 

Přehled ovládacích prvků:

seznam není a nemůže být zcela úplný

česky

anglický výraz

poznámka

způsob ovládání

přepínač(e)

radiobutton

kolečka – platná volba s plným kolečkem, jde o „malý seznam“

možnost zvolíte šipkami, dále se nepotvrzuje, Alt+horký znak volí možnost

seznam

list

jde o box, v kterém jsou jednotlivé položky

stačí najet šipkou na platnou položku

častější rozbalovací seznamy

scroll box,
list box

pole, vpravo tlačítko, po jeho stisku se rozvine seznam, častější než otevřený seznam

rozvinutí Alt+šipka dolů, často jen šipka dolů, ale pozor někdy tím utečete z objektu, vybrat položku šipkou a buď potvrdit jednou Entrem nebo Alt+šipka nahoru nebo TAB přejít na další objekt

editační políčka s rozbalovacím seznamem

?

kromě editace – psaní, lze vybírat i z historie – často se už při psaní asociuje (doplňuije) text

psaní, šipka dolů, při asociaci doplněný text ve výběru (zabarven modře), stačí odejít TABulátorem a doplní se, pro úpravu šipka

editační políčko

edit box

někdy při vstupu do editačního pole je už pole asociativně vypsáno předchozím textem, adresou ... atd. – text je zabarven, vybrán, šipkami zrušíte výběr a nebo zahájením psaní přepíšete

běžné editační pravidla, klávesy Home, End, Backspaee, Delete, Ctrl+šipky, u pojmenování názvů souborů se nemusí psát přípona – doplní se sama přednastavená

číselník

spinbutton

můžete napsat hodnotu nebo pomocí postranních tlačítek navolit v určitých krocích hodnotu

editace nebo šipky, kterými ovládáte postranní tlačítka

zaškrtávací políčka

chceck box

čtvereček, který je možné zaškrtnout

zaškrtnutí se provede mezerníkem na objektu a nebo stiskem Alt+horké klávesy

posuvník

scroll bar

hodnota se mění posunutím jezdce po vodorovné či svislé přímce

jezdcem posuvníku pohybujeme šipkami dolů/vlevo – nahoru/vpravo – nevidomý nemusí znát směr posuvníku

tlačítko

button

defaultní, potvrzovací výchozí tlačítko OK potvrzuje nastavení nastavení v celém okně, tj. na všech kartách; Storno = Esc, Použít – nastaví volby, ale neodchází z dialogu, jiná tlačítka otevírají další dialogová podokna, po potvrzení či návratu do rodičovského okna stojíme na tomto tlačítku, kurzor nestojí na defaultním tlačítko OK

mezerníkem, funguje i Enter

tlačítko kombinované s rozbalovacím menu

?

po rozbalení se v menu pohybujeme standardně šipkami

rozbalíme mezerníkem, někdy i šipkou doprava

 

Tyto objekty se vyskytují jak v dialogových oknech, tak se objevují i ve formulářích na webovských stránkách, proto je určitě nutné je dobře s uživatelem procvičit.

 

Každý objekt by měl mít svůj popisek. Na vzdálenosti a umístění popisku je závislé, zda screen reader vůbec přečte tento popisek. V popisku je zpravidla jeden znak podtržen, jde opět stejně jako v menu o tzv. horký znak. Slouží k rychlému přístupu, někdy (přepínač nebo zaškrtávací políčko) i změně stavu objektu. Horký znak použijeme s Alt+znak. Není v lidských schopnostech si samozřejmě zapamatovat všechny horké znaky.

 

K nácviku můžete použít různá okna:

výhodné je použití editoru HJPad, který má v sobě zabudované cvičné dialogy.

Tento editor je součástí JAWSu a jeho spuštění je z programové složky, kde je nainstalovaný JAWS. Spouštěcím souborem je hjpad.exe .

 

Pro jejich otevření jděte do aplikačního menu Nástroje – Cvičné dialogy a rozviňte toto menu vpravo. Na těchto dialozích si můžete nejen procvičit práci s jednotlivými objekty, ale také si v nich můžete zaznamenávat a kontrolovat své pokroky při práci na počítači a sledovat, co je potřeba se ještě doučit. Více o nich se dočtete i v nápovědě ve větvi Práce v JAWS ve Windows – Vzorové cvičné) dialogy.

 

Na webu si můžete nacvičit práci s formuláři také ledaskde. Jako příklad uvedu http://carolina.mff.cuni.cz/~jana/forms.htm (jde o stránku, kde je mimo jiné ukázka tvoření formulářů, není sestaveno s cílem ukázat zrakově handicapovaným práci s formuláři).

Podobnou „cvičnou aplikaci“ obsahoval i software OKO-WinMonitor od firmy Elvos.