Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klávesové zkratky MS Wordu 2003

7. 8. 2007

Nejužívanější klávesové zkratky MS Office 2003

 

Přehled obsahuje pouze některé vybrané nejpoužívanější klávesové zkratky. Zdrojem mi přitom byl přehled uveřejněný ve vystřihovánce dvojčísla časopisu Computer 13-14/2007, přičemž jsem při testování zjistil, že některé klávesové zkratky nefungují, jiné jsem doplnil z Nápovědy k MS Wordu 2003.

Přehled je v tabulce o třech sloupcích. První sloupec obsahuje nadpis oddílu nebo funkci Wordu, druhý sloupeček obsahuje klávesovou zkratku a třetí Vysvětlující poznámku či upozornění právě na nefunkčnost.

POZOR! Nefungování klávesové zkratky může být způsobeno několika věcmi:

  • klávesová zkratka je stejná jako zkratková klávesa, která zapíná či spouští určitou funkci nebo operaci Vašeho screen readeru - pro využítí standardní klávesové zkratky Wordu je třeba buď stisknout nejdříve tzv. propustku klávesové zkratky - funkce screen readeru, která umožní vynechat svou reakci na klávesovou zkratku, tedy propustí klávesovou zkratku do aplikace;
  • touto kombinací se spouští jiný program, jde o klávesovou zkratku obsaženou ve vlastnostech zástupce na Ploše nebo v Nabídce Start. Tuto klávesovou zkratku zástupce je proto třeba změnit, eventuelně překonfigurovat tuto klávesovou zkratku ve Wordu samotném.
  • klávesová zkratka byla překonfigurována v MS Wordu;
  • poslední příčina je neznámá - existují klávesové zkratky, které jsou podle MS Wordu nastaveny, neplatí ani předchozí příčiny a klávesová zkratka přesto nefunguje. Je možné překonfigurovat tuto klávesovou zkratku, ale opět s ohledem na předchozí případy - funkce screen readeru, klávesové zkratky zástupců nebo jiných funkcí Wordu.

 

OVLÁDÁNÍ OKNA APLIKACE A PODOKNA DOKUMENTU

Klávesová zkratka

Vysvětlující poznámka

Maximalizovat okno

Alt+F10

 

Obnovit velikost okna

Alt+F5

 

Maximalizovat podokno dokumentu (přepínač, lze použít i pro maximalizaci okna)

Ctrl+F10

spojí se v jedno okno

Zavřít okno

Alt+F4

časopis Computer uváděl i Alt+Shift+C, ale ta nefunguje

Zavřít dokument

Ctrl+F4

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ OPERACE S DOKUMENTY

 

 

Založení nového dokumentu

Ctrl+N

 

Otevření dokumentu

Ctrl+O

otevře se dialogové okno Otevřít

Uložení dokumentu

Ctrl+S

poprvé se otevře dialogové okno Uložit jako, při dalším použití se dokument pouze uloží

Uložit jako ...

F12

Otevře se dialog Uložit jako, můžete uložit jako jiný formát nebo do jiné složky nebo pod jiným jménem, po odsouhlasení editujete do nově uloženého dokumentu

Tisk dokumentu

Ctrl+P

otevře dialogové okno Tisk

 

 

 

ÚPRAVY

 

 

Vrátit zpět akci

Ctrl+Z

 

Znovu (opak Zpět)

Ctrl+Y

 

Kopírovat blok textu (objekt)

Ctrl+C nebo Ctrl+Insert

 

Vyjmout blok textu (objekt)

Ctrl+X nebo Shift+Delete

 

Vložit

Ctrl+V nebo Shift+Insert

 

 

 

MS Word2003

Klávesová zkratka

Vysvětlující poznámka

EDITACE

 

 

Smazat znak na pozici kurzoru

Delete

 

Smazat znak vlevo od kurzoru

Backspace

 

Smazat od pozice kurzoru do konce slova

Ctrl+Delete

 

Smazat od pozice kurzoru do začátku slova

Ctrl+Backspace

 

Tučné písmo

Ctrl+B nebo Ctrl+Shift+B

pamatuj jako bold

Kurzíva

Ctrl+I

pamatuj jako italica

Podtržené

Ctrl+U

pamatuj jako unterline

Dvojitě podtržené

Ctrl+Shift+D

POZOR! konflikt se ZoomTextem – Hledat na Ploše

Změnit velikost písma:

- malé,

- První Velké,

- VŠECHNA VELKÁ

(cyklicky)

Shift+F3

na aktuálním slově nebo u všech slov v aktuální buňce tabulky

Změnit velikost písma malé/velké

Ctrl+Shift+F2

 

Dolní index

Ctrl+=

 

Horní index

Ctrl+Shift+=

 

Písmo Symbol - Symbol

Ctrl+Shift+Q

screen reader tyto znaky může číst jako mezery

Dialog Písmo

Ctrl+D

 

Panel nebo dialog Písmo

Ctrl+Shift+F

Dialog Písmo se objeví pokud není zobrasen panel Formát

Velikost písma nebo dialog Písmo – seznam Velikost

Ctrl+Shift+P

konflikt se ZoomTextem – zvýraznění ukazatele myši

 

 

 

NAVIGACE PO DOKUMENTU

 

 

o jeden znak doprava

šipka doprava

nebo na další řádek

o jeden znak doleva

šipka doleva

nebo na předchozí řádek

na první znak dalšího slova

Ctrl+šipka doprava

 

na první znak aktuálního nebo předchozího slova

Ctrl+šipka doleva

 

na první znak řádku

Home

 

za poslední znak na řádku

End

 

o řádek výše na x-tou pozici

šipka nahoru

 

o řádek níže na x-tou pozici

šipka dolů

 

na začátek aktuálního nebo předchozího odstavce

Ctrl+šipka nahoru

 

na začátek následujícího odstavce

Ctrl+šipka dolů

 

na začátek dokumentu

Ctrl+Home

 

na konec dokumentu

Ctrl+End

 

listovat dokumentem po obrazovkách směrem k začátku dokumentu

PageUp

 

listovat dokumentem směrem ke konci dokumentu

PageDown

 

na začátek aktuální stránky na předchozí stránku

Shift+PageUp

 

na začátek další stránky

Shift+PageDown

 

na začátek zobrazeného textu v okně

Ctrl+PageUp

 

na poslední řádek zobrazeného textu v okně

Ctrl+PageDown

 

přechází na tři poslední místa v otevřených dokumentech, kde byla prováděna editace textu

Shift+F5

 

 

 

 

VÝBĚR BLOKY

 

 

obecně

Shift+navigační klávesy (viz výše)

 

vybrat text do konce řádku

Shift+End

 

vybrat text do začátku řádku

Shift+Home

a podobně

vybrat text v celém dokumentu

Shift+Shift+A

A jako all – všechno

výběr bez držení Shiftu, tzv. rozšířený výběr

zapnutí F8, zrušení Esc

 

výběr slova pomocí rozšířeného výběru

dvakrát F8, nutno pak zrušit rozšířený výběr – Esc

 

výběr odstavce pomocí rozšířeného výběru

třikrát F8, nutno pak zrušit rozšířený výběr - Esc

 

sloupcový výběr

Ctrl+Shift+F8, zrušit Esc

využití pro výběr sloupce čísel uspořádané do sloupce pomocí tabulátorů

 

 

 

TEXTOVÉ FUNKCE

 

 

Najít ...

Ctrl+F

otevře dialogové okno Najít a nahradit, zadat textový řetězec, F jako find = najít

Nahradit ...

Ctrl+H

otevře dialog Najít a nahradit na kartě Nahradit, zadání hledaného a do dalšího pole nahrazovaného textového řetězce

Přejít na ...

Ctrl+G

otevře dialog Najít a nahradit na kartě Přejít na – do aktuálního pole můžete zadat číslo stránky a nebo zvolit jiný objekt v následném seznamu

 

 

 

Speciální kopírování

 

 

Kopírovat pouze text bez formátu

Shift+F2

 

Kopírovat formát

Ctrl+Shift+C

 

Vložit kopírovaný formát

Ctrl+Shift+V

 

 

 

 

ZOBRAZENÍ DOKUMENTU

 

 

Zobrazení - Normální

Alt+Ctrl+N

nefunguje, ač je uvedena v seznamu klávesových zkratek v Nástrojích – Vlastní – karta Příkazy - Klávesnice

Zobrazit – Stránku

Alt+Ctrl+P

 

Zobrazit - Osnovu

Alt+Ctrl+O

 

Snížit úroveň osnovy

Alt+Shift+šipka vpravo

 

Zvýšit úroveň osnovy

Alt+Shift+šipka vlevo

 

Zobrazit první řádek osnovy

Alt+Shift+L

 

Zobrazit Nadpis 1 až 9

Alt+1 až 9

 

Tiskový náhled

Ctrl+F2

 

Zobrazit stránku

Alt+Ctrl+P

nefunguje

Zobrazit podokno úloh

Ctrl+F1

 

 

 

 

FORMÁTOVÁNÍ

 

 

Vybrat styl odstavce

Ctrl+Shift+S

POZOR! Konflikt se ZoomTextem – uložení konfigurace pro aplikaci

Použít styl Nadpis 1-9

Alt+Ctrl+1 až 9

 

Formátovat jako odrážky nebo seznam aktuální odstavec nebo výběr

Ctrl+Shift+L nebo jinak Ctrl+Alt+L

L jeko list = seznam}

Zarovnání odstavce doprostřed

Ctrl+E

po Entru se opakuje formát zarovnání

Zarovnání odstavce zpět vlevo

Ctrl+L

left = vlevo, po Entru se opakuje formát zarovnání

Zarovnání odstavce vlevo i vpravo (do bloku)

Ctrl+J

po Entru se opakuje formát zarovnání

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

right = vpravo, po Entru se opakuje formát zarovnání

Zobrazit formátování

Shift+F1

 

Vložit pevnou mezeru

Ctrl+Shift+mezera

 

Vložit pevný konec řádku – zalomení bez ukončení odstavce

Shift+Enter

 

Konec odstavce

Enter

 

Konec stránky – zalomení stránky

Ctrl+Enter

 

Zalomení sloupce

Ctrl+Shift+Enter

 

 

 

 

NÁSTROJE

 

 

Pravopis

F7

 

Slovník v podokně úloh

Alt+Shift+F7

 

Tezaurus v podokně úloh

Shift+F7

 

Po výběru textu - vytvořit automatický text

Alt+F3