Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klávesové zkratky a seznam ovládacích prvků Wordu2007

6. 1. 2008

Přehled funkcí uživatelského rozhraní v tabulétorovém pořadí na jednotlivých kartách tak, jak je mohou procházet ti, kteří jsou nuceni pracovat jen z klávesnice - u některých je krátký popis, co následuje a u méně známých funkcí i o co jde. Zvolil jsem dva formáty - novější docx z Wordu20007 pro otevření především ve Wordu20007, v kterém jsou na ukázkách prezentovány nové především grafické možnosti Wordu2007, ale také ve formát Word2003 pro ty, kteří se chtějí nejdříve s těmito novými funkcemi seznámit a nemají zatím staženu aktualizaci kompatibility formátu docx, tedy možnosti otevírátní (a ukládání do) formátu Wordu2007.

Druhý dokument zachycuje defaultní seznam klávesových zkratek typu přepínače a další klávesa, roztříděných do tématických skupin a také v druhé části seznam klávesových zkratek odvozených od podtržených písmenek v menu Wordu2003.

Dokument je uložen ve formátu doc neboli Wordu2003, nikoli v docx.

Procházel jsem staré menu a testoval jednu klávesovou zkratku za druhou, případně hledal alternativu - někdy jsem byl úspěšný, funkce byla zachována, ale změnila se ji klávesová zkratka, jinde jsem ji bohužel zatím nenašel a pak jsem byl nucen k této kombinaci napsat, že zatím nebyla nalezena nebo nefunguje.

Textové podobě jsem na některé žádosti nevidomých dal přednost, ale v brzké době bych chtěl tento přehled zazpracovat i do tabulky, kterou jsem si stahl ze stránek Microsoftu - jde o přehled kde najít na panelech nástrojů jakou funkci, známou uživatelům z položek roletového menu Wordu2003. Časem se podobně chystám i na Excel a pravděpodobně i na PowerPoint.

Tento excelovský dokument si můžete zatím stahnout v podobě, jako jsem získal stažením ze stránek Microsoftu. Malinko pro lepší zorientování v dokumentu popíšu:

Dokument neboli tento excelovský sešit má mnoho listů. Po otevření jste na listu úvod, na kterém jsou některá vysvětlení pro práci s dokumentem, podobná těm, která si zde uvádíme.

Následují listy, které jsou pojmenovány podle názvů starých nabídek ve Wordu2003, tedy Nabídka Soubor - Nabídka Úpravy -  Nabídka Zobrazit - Nabídka Vložit - Nabídka Formát - Nabídka Nástroje - Nabídka Tabulka - Nabídka Okno - Nabídka Nápověda. Pak následují další listy, o kterých až za chvíli.

Na zatím uvedených listech je uspořádání tak, že ve sloupci A je příkaz roletky daného listu například Zobrazení, sloupec B je jen grafickým oddělovačem, kde je vloženo většítko jako šipka do sloupce C, v kterém najdete informaci o umístění příkazu v aplikaci Word2007.

V řádku 1 a 2 je grafika.

V řádku 3 název panelu nástrojů.

V řádku 4 je záhlaví tabulky, popsané výše.

Celý seznam je umístěn od A-C 4 

Uvědomuji si jak sám slabozraký, že zvolený font i rozmístění - sloupec B - není úplně ideální pro zrakově postižené a v upraveném seznamu, který dopracuji, tomu bude jinak.

Následují další listy sešitu - za listy s názvy nábídek Wordu2003 jsou listy s názvy panelů nástrojů z Wordu2003 - Standardní, Formát, Automatický text, Ovládací prvky, Databáze, Kreslení, E-mail, Vylepšené formátování, Formuláře, Rámce, Zobrazení funkční klávesy, Rukopisné poznámky, Kreslení a psaní rukou, Japonské pozdravy, Hromadná korespondence, Osnova, Obrázek, Revize, Tabulky a ohraničení, panel nástrojů Visual Basic, panel nástrojů web, panel nástrojů Nástroje pro web, panel nástrojů Počet slov, WordArt, Nastavení prostorového efektu, Nastavení stínu, Kreslící plátno, Organizační diagram, Záhlaví a zápatí, panel nástrojů Celá obrazovka, Zastavit záznam, panel nástrojů Microsoft, Náhled, Automatické shrnutí, Ukončit režim návrhu, Textové pole, panel nástrojů Aktualizovat, Rozložení pro čtení, Porovnat vedle sebe, Systém a poslední panel nástrojů Schůzka v režimu On line. Také žasnete nad tím, kolik neznámých panelů nástrojů jsme ve Wordu2003 zpravidla nevyužili a ani o nich možná nevěděli? V tomto smyslu se mi zdá Word2007 zjednodušením a zpřehledněním.

Uspořádání uvnitř listu je podobné jako u názvů nabídek - sloupec A Umístění v aplikaci Word2003, Béčko jen většítko, sloupec Cé Umístění v aplikaci Word2007.

V řádku 1 a 2 je grafika.

V řádku 3 název panelu nástrojů.

V řádku 4 je záhlaví tabulky, popsané výše.

Celý seznam je umístěn od A-C 4.

Mezi listy se pohybujeme klávesovými zkratkami Ctrl+PageDown na další list, Ctrl+PageUp na předchozí list.

Po tabulce se pohybujeme šipkami, pozor když stojíme na buňce, stačí začít psát a pak dát enter a obsah se změní. Pokud se Vám podaří stisknout omylem nějaký znak, dejte ihned Esc a nic se nepřepíše.

Klávesami PageDown a PageUp se pohybujeme po asi 40 řádcích dolů nebo nahoru.

Na první horní buňku textu se dostaneme klávesovou zkratkou Ctrl+šipka nahoru a nebo na poslední buňku ve sloupečku dolů Ctrl+šipka dolů.

Oba dokumenty jsou opatřeny obsahem a dá se v nich hledat i fultextově. V prvním lze případně využít i osnovy, což je v dokumentu popsáno. Oba jsou nastaveny ve vlastnostech dokumentu jen pro čtení, ale je možné to kdykoli zrušit.