Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ve zvětšovákách proti sobě nastupují jedenáctky

21. 5. 2009

Supernova 11

Ze stránek Adaptechu

20. 5. 2009 - Dolphin produkty ve verzi 11.01 A Dolphin Pen II
Společnost Dolphin uvedla minulý týden na trh nové verze svých zvětšovacích a odečítacích programů Supernova, Hal, Lunar a LunarPlus, ve stejném čase se však dočkalo inovace i hardwarové provedení těchto produktů v edici Dolphin Pen směrem k vyšší bezpečnosti. Na českou lokalizaci těchto produktů si dle vyjádření společnosti Dolphin počkáme do léta, už nyní však víme, co nového tato verze produktů Dolphin přináší.
Více informací na http://www.adaptech.cz/novinka-16.php


Magic 11

Instalace demo i plné verze (pokud máte zakoupenu licenci), počeštění ...
na stránce http://www.galop.cz/cdrom/cdmenu/magic.htm
Informace o novinkách na http://www.galop.cz/cdrom/magic/11/doc/magic11novinky.html

Zkoušel jsem instalovat demo na PC, kde je ZoomText 9.0, Supernova 7 a 9 - bohuželů Magic 11 s nimi příliš kompatibilní není a padá.
Ještě ke kompatibilitě JAWSů a Magiců:
kompatibilní by měly být JAWS 7 a Magic 9.5,
JAWS 9 a Magic 11.Seznam klávesových zkratek Magic 11

(z PDF od Galopu)
Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK.

OBECNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY
Spustit MAGic - CTRL+ALT+M
Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGic - MAGicKey+U
Propustit následující klávesovou zkratku - MAGicKey+3
Obnovit obrazovku - MAGicKey+ESCAPE
Otevřít kontextové menu MAGic - MAGicKey+KONTEXTOVÉ

MENU
Poznámky: Pokud je zapnutý NUMLOCK, nefungují ty
klávesové zkratky aplikace MAGic, které obsahují numerické klávesy. Chcete-li tyto klávesové zkratky používat, vypněte NUMLOCK.
Chcete-li vyvolat původní funkci MAGicKey, stiskněte tuto
klávesu dvakrát rychle po sobě. Např. je-li MAGicKey
nastavena na klávesu CAPSLOCK, pro zapnutí nebo vypnutí CAPSLOCKu stiskněte CAPSLOCK dvakrát rychle po sobě.
MAGicKey je možné nastavit na jinou klávesu v menu Nástroje, Manažer klávesnice… pomocí tlačítka Klávesa MAGicKey…
Klávesovou zkratku pro spuštění aplikace MAGic můžete změnit ve vlastnostech příslušného zástupce aplikace.
Všechny klávesy uvedené v tomto dokumentu jsou popsány na základě anglického rozložení klávesnice. Například klávesa POMLČKA odpovídá rovnítku na české klávesnici.

ZVĚTŠENÍ
Zvětšování, pohledy a úpravy pro barvy na obrazovce, textový kurzor atd.
Zvýšit stupeň zvětšení MAGicKey+NUM PLUS nebo
CTRL+ROVNÍTKO
Snížit stupeň zvětšení MAGicKey+NUM MÍNUS nebo
CTRL+POMLČKA
Vypnout nebo zapnout zvětšování - MAGicKey+DELETE
Přepínat mezi pohledy - MAGicKey+NUM LOMÍTKO
Přepínat mezi pohledy v obráceném pořadí - SHIFT+MAGicKey+NUM LOMÍTKO
Zapnout nebo vypnout úpravy barev - MAGicKey+F12
Zapnout nebo vypnout úpravy pro textový kurzor - MAGicKey+F8
Zapnout nebo vypnout úpravy pro myš - MAGicKey+F4
Přepnout mezi aktuálním stupněm zvětšení a stupněm 1x - MAGicKey+SHIFT+DELETE

Plynulý posun a pohyb po obrazovce
Zapnout plynulý posun vpravo  - MAGicKey+ŠIPKA VPRAVO
Zapnout plynulý posun vlevo - MAGicKey+ŠIPKA VLEVO
Zapnout plynulý posun dolů - MAGicKey+ŠIPKA DOLŮ
Zapnout plynulý posun nahoru - MAGicKey+ŠIPKA NAHORU
Zvýšit rychlost plynulého posunu - NUM PLUS
Snížit rychlost plynulého posunu - NUM MINUS
Přejít k levému okraji obrazovky - MAGicKey+HOME
Přejít k pravému okraji obrazovky - MAGicKey+END
Přejít k hornímu okraji obrazovky - MAGicKey+PAGEUP
Přejít k dolnímu okraji obrazovky - AGicKey+PAGEDOWN
Přejít na začátek následujícího řádku - MAGicKey+ENTER

Sledování kurzorů
Zapnout/Vypnout sledování kurzorů - MAGicKey+R
Přesunout pohled ke kurzoru myši - MAGicKey+NUM 5
Přesunout pohled k textovému kurzoru - SHIFT+MAGicKey+NUM 5

Pohyb kurzoru
Přejít kurzorem k myši - INSERT+NUM PLUS
Přejít myší ke kurzoru - INSERT+NUM MINUS

Hledáček
Zapnout hledáček - MAGicKey+F10
Vypnout hledáček a přejít do označené oblasti - ENTER
Vypnout hledáček a nepřecházet do označené oblasti - ESCAPE
Posunout hledáček vlevo - ŠIPKA VLEVO
Posunout hledáček vpravo - ŠIPKA VPRAVO
Posunout hledáček nahoru - ŠIPKA NAHORU
Posunout hledáček dolů - ŠIPKA DOLŮ
Přesunout hledáček k pravému okraji obrazovky - END
Přesunout hledáček k levému okraji obrazovky - HOME
Přesunout hledáček k hornímu okraji obrazovky - PAGEUP
Přesunout hledáček k dolnímu okraji obrazovky - PAGEDOWN

Rámce letmého pohledu

Zobrazit nebo skrýt rámec letmého pohledu - MAGicKey+Q
Nastavit levý horní roh rámce - MAGicKey+LEVÁ HRANATÁ ZÁVORKA
Nastavit pravý dolní roh rámce - MAGicKey+PRAVÁ HRANATÁ ZÁVORKA
Nastavit rámec na celé okno nebo ovládací prvek -
MAGicKey+LEVÁ HRANATÁ ZÁVORKA dvakrát po sobě
Vyvolat Prohlížeč rámců - MAGicKey+9

MLUVENÍ
Obecné
Přerušit řeč - CTRL
Vypnout nebo zapnout řeč - MAGicKey+F3
Přepnout na jiný hlasový profil - MAGicKey+F11
Nastavit odezvu obrazovky - INSERT+S

Čtení textu a dokumentů
Číst vše od aktuálního umístění (plynulé čtení) - MAGicKey+MEZERNÍK nebo INSERT + ŠIPKA DOLŮ
Přečíst vše v aktuálním okně (čte od začátku okna) -
MAGicKey+MEZERNÍK dvakrát po sobě nebo INSERT+ŠIPKA DOLŮ dvakrát po sobě
Přečíst označený text - MAGicKey+CTRL nebo
INSERT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přečíst aktuální znak - NUM 5
Přečíst aktuální slovo - INSERT+NUM 5
Hláskovat aktuální slovo  - MAGicKey+ALT dvakrát po
sobě nebo INSERT+NUM 5 dvakrát po sobě
Přečíst následující slovo - INSERT+ŠIPKA VPRAVO
Přečíst předchozí slovo - INSERT+ŠIPKA VLEVO
Přečíst aktuální řádek MAGicKey+L nebo INSERT+ŠIPKA NAHORU
Přečíst následující řádek - ŠIPKA DOLŮ
Přečíst předchozí řádek - ŠIPKA NAHORU
Číst od začátku řádku po kurzor - INSERT+HOME
Číst od kurzoru do konce řádku - INSERT+PAGE UP
Přečíst aktuální větu - MAGicKey+S
Přečíst následující větu - MAGicKey+SHIFT+S
Přečíst aktuální odstavec - MAGicKey+P
Číst sloupec textu od aktuální pozice kurzoru - MAGicKey+C
Přečíst obsah Schránky - MAGicKey+X

Poznámka: Aktuální pozice je určena buď textovým kurzorem nebo kurzorem myši podle toho, který se pohnul naposledy.

Čtení dialogových oken
Přečíst titulek okna - MAGicKey+T nebo INSERT+T
Přečíst dolní řádek okna - INSERT+PAGE DOWN
Přečíst horní řádek okna - INSERT+END
Přečíst název výchozího tlačítka v dialogu - INSERT+E
Přečíst horkou klávesu aktuálního prvku - SHIFT+NUM 5

Čtení tabulek
Přečíst aktuální buňku - ALT+CTRL+NUM 5
Přečíst buňku vpravo - ALT+CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přečíst buňku vlevo - ALT+CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přečíst o jednu buňku níž - ALT+CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přečíst o jednu buňku výš - ALT+CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přečíst první buňku - ALT+CTRL+HOME
Přečíst poslední buňku - ALT+CTRL+END
Přečíst první buňku ve sloupci - ALT+CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přečíst poslední buňku ve sloupci - ALT+CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přečíst první buňku na řádku - ALT+CTRL+SHIFT+ŠIPKA
VLEVO
Přečíst poslední buňku na řádku - ALT+CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odezva klávesnice
Přepínat mezi možnostmi čtení velkých písmen - MAGicKey+F2
Poznámka: Tato volba je relevantní pouze pro syntezátory
WinTalker Voice a Eloquence, standardně dodávaný hlasový výstup HLAS oznamuje velká písmena samostatně.
Přepínat mezi jednotkami pro odezvu klávesnice (znak, slovo nebo řádek) - INSERT+2

Ozvučení myši
Přepínat mezi možnostmi ozvučení myši - MAGicKey+M
Poznámka: Příkaz přepíná ozvučení myši mezi Vypnuto,
Číst řádky pod kurzorem a Číst slova pod kurzorem.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY V APLIKACÍCH
Microsoft Word
Zobrazit seznam pravopisných chyb - ALT+SHIFT+L
Zobrazit seznam revizí textu MAGicKey+SHIFT+R nebo
INSERT+SHIFT+R
Zobrazit seznam gramatických chyb - CTRL+SHIFT+G
Zobrazit seznam komentářů - CTRL+SHIFT+APOSTROF
Přečíst/Zobrazit komentář - ALT+SHIFT+APOSTROF
Zobrazit seznam odkazů MAGicKey+F7 nebo
INSERT+F7
Zobrazit seznam vnořených objektů - CTRL+SHIFT+O
Přejít na první formulářový prvek - MAGicKey+CTRL+HOME nebo INSERT+CTRL+HOME
Zobrazit seznam formulářových prvků - MAGicKey+F5 nebo INSERT+F5
Zobrazit seznam tabulek - MAGicKey+CTRL+T
Přečíst název sloupce - MAGicKey+ALT+SHIFT+C nebo
INSERT+ALT+SHIFT+C
Přečíst název řádku - MAGicKey+ALT+SHIFT+R nebo
INSERT+ALT+SHIFT+R
Přečíst/Zobrazit poznámku pod čarou nebo vysvětlivku -
ALT+SHIFT+E
Přečíst chybně napsané slovo a první návrh opravy -
MAGicKey+F7 nebo INSERT+F7 (v dialogu Pravopis)
Přečíst název aktivního schématu - INSERT+Q
Upravit volby pro - MAGic MAGicKey+O
Poznámka: Příkazy začínající slovy „Přečíst/Zobrazit ...“ se používají tak, že pro přečtení zvolené informace stisknete klávesovou zkratku jednou a pro zobrazení zvolené informace v dialogovém okně stisknete klávesovou zkratku dvakrát rychle po sobě.

Microsoft Excel
Zobrazit seznam buněk s komentářem - CTRL+SHIFT+APOSTROF
Přečíst komentář buňky - ALT+SHIFT+APOSTROF
Zobrazit seznam neprázdných buněk v aktuálním sloupci -
MAGicKey+SHIFT+C
Nastavit názvy sloupců na úsek řádku - ALT+CTRL+SHIFT+C
Přečíst/Zobrazit název sloupce - ALT+SHIFT+C
Nastavit sloupec souhrnů - CTRL+MAGicKey+ENTER
nebo CTRL+INSERT+ENTER
Přečíst/Zobrazit souhrn sloupce - INSERT+ENTER
Zobrazit seznam neprázdných buněk v řádku - ALT+CTRL+SHIFT+R
Nastavit názvy řádků na úsek sloupce - MAGicKey+SHIFT+R
Přečíst/Zobrazit název řádku - ALT+SHIFT+R
Nastavit řádek souhrnů - CTRL+MAGicKey+DELETE
nebo CTRL+INSERT+DELETE
Přečíst/Zobrazit souhrn řádku - MAGicKey+R
Zobrazit seznam neprázdných buněk - CTRL+SHIFT+D
Zobrazit seznam odkazů - CTRL+SHIFT+H
Nastavit monitorovanou buňku - ALT+CTRL+SHIFT+1 až 0
Přečíst odkaz v buňce - ALT+SHIFT+H
Přejít na monitorovanou buňku - CTRL+SHIFT+M
Přečíst/Zobrazit obsah monitorované buňky - ALT+SHIFT+1 až 0
Přejít na jiný list - CTRL+SHIFT+S
Přečíst souřadnice aktivní buňky - INSERT+C
Zkontrolovat pravopis - INSERT+F7
Zúžit označení na aktivní buňku - SHIFT+BACKSPACE
Upravit volby pro MAGic - MAGicKey+O

Microsoft Internet Explorer
Upravit volby pro MAGic - MAGicKey+O
Zobrazit seznam nadpisů - MAGicKey+F6 nebo
INSERT+F6
Zobrazit seznam odkazů - MAGicKey+F7 nebo
INSERT+F7
Zobrazit seznam formulářových prvků - MAGicKey+F5 nebo INSERT+F5
Zobrazit seznam rámců - MAGicKey+F9 nebo
INSERT+F9

Obecné poznámky: Některé příkazy aplikace MAGic nemají standardně přiřazenu žádnou klávesovou zkratku. Přiřadit klávesovou zkratku příkazu nebo změnit aktuální přiřazení můžete v menu Nástroje, Manažer klávesnice…
Funkce uvedené v sekci MLUVENÍ jsou dostupné pouze v plné verzi „s hlasovou podporou“.
Aktuální informace o české verzi aplikace MAGic najdete na Internetu na adrese: http://www.galop.cz/magic