Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference VŠ studium bez bariér a Handicap 2010 Liberec

15. 9. 2010

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Studentská 2, 461 17 LIBEREC 1

AKADEMICKÁ PORADNA A CENTRUM PODPORY, tel.: 485 355 106, www.tul.cz

Sdružení TULIPAN Liberec

 

Program jednání konferencí Vysokoškolské studium bez bariér a Handicap 2010:

 

ČT -16.9. prezence od 8.30, začátek konference od 9.15 hod, předpokládaný konec v 16.00 hod.:

 

 • Zahájení a informace k průběhu konference

 • Winnicki T., Ph.D., D.Sc., /Karkonosze College, Jelenia Gora/: New undertakings in facilitation of Access of Disabled Students to Higher Education

 • Mirella Michalewska-Pajak, Master, /Karkonosze College, Jelenia Gora/: A terapy with a dog as a method to support education of disabled people as well as scientific specialization applied at Karkonosze College in Jelenia Gora

 • Benešová A., Mgr. /Metropolitní univerzita Praha/: MUP - „Škola bez bariér“

 • Šámalová K., PhDr. +  Rytychová A., Dis., /UK Praha, IPC/: Přístup k vysokoškolskému studiu osob se zdravotním postižením – inkluzivní strategie vzdělávání na UK v Praze

 • Klugerová, J., PaedDr., Ph.D.,+ Karkošová M., Mgr. /UJAK Praha/: Role poradenských zařízení v pojetí kompetencí seniorů 

OBĚD

 • Liberdová E., Mgr., /SD HOSANA Karviná/: Zkušenosti se zpřístupňováním studia na VŠ

 • Šmíd M. Mgr., /Laboratoř Carolina, MFF UK/: Digitalizace textů v Abbyy Fine Readru

 • Vlk A. Mgr., Ph.D., Čalkovská B., Mgr., Novosad L., PhDr., Ph.D. /Alevia/: Workshop k analýze přístupnosti VŠ pro studenty se ZP a SVP –prezentace výzkumu pro MŠMT 

 • .... diskuse, informace k 2. dni konference

 

PÁ – 17.9. prezence od 8.30, začátek konference od 9.15 hod., předpokládaný konec v 16.00 hod.:

 

 • Míšková Kateřina, Mgr. /AP, rektorát Slezské univerzity, Opava/: Bariéry zřizování   

       VŠ poradenství pro studenty se speciálními potřebami na Slezské univerzitě v Opavě

 •  Misařová, L., Mgr. /UHK Hradec Králové, PdF, Augustin/: Příprava systematického řešení asistenčních služeb na Univerzitě Hradec Králové

 • Jana Muhič Vobořilová, Mgr. /Nadace Sirius Praha/: Nadace Sirius a Monitoring řešení dětské problematiky II v ČR – dítě se zdravotním postižením

 • Benoniová M., Mgr., Chrzová D., PhDr., Londinová J., Mgr., Záhorská J., Mgr. /SPC – Jedličkův ústav a školy, Praha/: Zkušenosti s integrací v běžných školách 

 • Hrubá J., RNDr., Ph.D. /EF VŠB-TU Ostrava/ + Šporková Z. Bc./Slunečnice, EF, VŠB-TU Ostrava/: Koordinace NSZ na EF VŠB-TU Ostrava v centru Slunečnice  

 • Hádková, K. PhDr.,Ph.D. /UK Praha, PedF/: Analýza produkce a srozumitelnosti řeči u žáků s kochleárním implantátem vzhledem k jejich zařazení do běžných škol a škol pro SP  

OBĚD

 • Peutelschmiedová A., doc. PaedDr. Ph.D. /Ústav speciálněpedagogických studií, PdF UP v Olomouci/ : Jak si poradit

 • Verner B., CSc. /SPEKTRA, Praha/: Softwarový komunikátor pro osoby s poruchou řeči

 • Novák M., Ing. /Česká unie neslyšících, Praha/ : Simultánní přepis mluvené řeči jako nová sociální služba

 • Hrbáčová K., Bc., /Fakulta elektroniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava/: První zkušenosti v osobní asistenci u nevidomého studenta s podezřením na autistické rysy

 • Šiška, J., Doc. PhDr. Ph.D /UK Praha, PedF/: téma bude upřesněno

 • .... diskuse, shrnutí a ukončení konference

 

Těší se na Vás realizační tým: Mgr. M. Adamičková, Dr. L. Novosad, Mgr. I. Pospíšilová, Doc.  J. Šiška