Jdi na obsah Jdi na menu
 


<EMBED src="adresa" hidden=true type=audio/mp3 autostart="true" />
<EMBED src="adresa" hidden=false type=audio/mp3 autostart="true" />

hidden=true znamená, že se nezobrazí přehrávač WindowsMediaPlayer ve stránce
Ukázka adresy
https://pcklavesnici.estranky.cz/archiv/uploaded/54

Záložky podle JakPsatWeb

K tomu, abych na stránce měl odkaz na záložku, musím udělat dvě věci.

  1. Vložit záložku do textu a pojmenovat ji.
  2. Udělat odkaz, který bude na záložku mířit.

Vložení záložky

V HTML kódu vypadá záložka následovně:

<a name="jmeno_zalozky"></a>

Na první pohled to vypadá jako odkaz -- áčko na začátku, ale není to odkaz. Liší se to ve dvou věcech. Zaprvé odkaz neobsahuje cíl (atribut href), zadruhé je prázdný = neobsahuje žádný text (tedy, přesněji: může obsahovat, ale nemusí a pokud obsahuje, nemá to žádný význam, pokud vím). V zobrazení textu na stránce se tedy záložka nijak neprojeví. Jediný význam je tento:

Text, který bude v záložce (nebo bezprostředně za ní), se po vyvolání záložky (odkazem) přesune na začátek obrazovky.

Důležitý je u záložky atribut name (jméno). Můžete také zadat atribut id, měl by funguvat stejně jako name. Text záložky je dobré zadávat srozumitelně a logicky (ale bez mezer a diakritiky).

Modernější vložení záložky

Všechny prohlížeče používané v roce 2005 už umějí skočit i na záložku zadanou modernějším způsobem, totiž přes atribut id. Navíc nemusí být v tagu <a>. Například:

<h2 id="jmeno_zalozky">Nadpis</h2>

nebo třeba

<span id="ukazka">nějaká ukázka</span>

Odkazování na ídéčko má skvělé využití v případech, kdy chcete odkázat doprostřed nějakého cizího dokumentu, ale v tom cizím dokumentu nenajdete na patřičném místě žádnou záložku zadanou přes <a name="...">. Je pak ještě určitá šance, že tam najdete něco, co má ID.

Vložení odkazu na záložku

V kódu to vypadá takhle:

<a href="#jmeno_zalozky">text odkazu</a>.

Zkušení autoři poznávají klasický odkaz (áčko na začátku + atribut href), pouze v atributu href se na začátku vyskytuje onen magický křížek #. Křížek prostě znamená, že odkaz nevede na soubor, ale na záložku. Nyní je také jasné, proč bylo tak důležité jméno záložky (to je to slovo za křížkem).

Příklad

Na začátku této stránky je vložena záložka charakterizovaná tímto kódem:

<h1 id="zacatek">.

Následující odkaz má tento kód:

<a href="#zacatek">Zkuste to!</a>

Po kliknutí na něj byste se měli přepnout na začátek stránky (čili na tu záložku). Zkuste to!

Záludnosti

S používáním záložek jsou spojeny některé problémy.

  • Ztěžují orientaci na stránkách, protože čtenář má mylný pocit, že je po odkazu na jiné stránce.
  • Přerušují tok textu. Po odkliknutí na záložku zapomínám, kde jsem už četl a kde ne. Odkazy na záložky totiž nemění barvu jako odkazy normální.
  • Nutí k rolování. Chci-li se vrátit tam, kde jsem kliknul na záložku, musím okno odrolovat. Pouze některé novější prohlížeče si pamatují, co bylo v okně před kliknutím a umožňují rozumně použít tlačítko Zpět.
  • Snažte se nedávat vedle sebe odkazy na jiné stránky a odkazy na záložky. Čtenáře to mate. Zkuste vždy nějak naznačit, že jde o odkaz na záložku (nejčastěji formátováním). Já používám kurzívu.

Výhody

Záložky významně usnadňují orientaci v delších textech. Je dobré dát na začátek každého takového textu řádku s názvy kapitol nebo odstavců, které jsou aktivní. Když mám čas a náladu, tak to dělám. Mám předdefinované, že se mi budou zobrazovat kurzivou (pomocí CSS a třídy "zalozka").

Mnoho autorů používá odkazů "Na začátek stránky". Hodí se to, občas. Já to nedělám, protože si myslím, že čtenáři nejsou tak tupí a umějí si tam odrolovat sami (třeba klávesou Home).

Používáte-li na tvorbu stránek Word, záložky a odkazy na ně se dobře převedou. Stejně tak automatické obsahy (jen místo čísla stránek mají hvězdičku s odkazem).

Kombinace

Málo se to používá, ale dá se udělat, aby normální odkaz byl zároveň záložkou. Prostě se do odkazu přidá atribut name (a pro formu i id):

<a href="nekam.htm" id="jmeno_zalozky">Textodkazu</a>

Nebo se dá nastavit odkaz na záložku na jiné stránce. Taková stránka se po zavedení odroluje na pozici záložky:

<a href="nekam.htm#jmeno_tamni_zalozky">text odkazu</a>

Problém s PHP

Nevím proč, ale výše uvedený zápis nefunguje zcela spolehlivě s php stránkami. Např. odkaz

<a href="index.php#zalozka">text odkazu</a>

někdy odrolování způsobí a jindy ne. Odroluje to tehdy, když bude v souboru index.php záložka <a name="zalozka"></a> uvedena jako první v obsahu buňky v nějaké tabulce, tzn. hned za úvodním tagem <td>. Jakmile mezi <td> a záložku přijde nějaký text, rolovat to nebude (zjistil Marek Knapp, děkuju). Možná to tak funguje i s jinými tagy než <td>, nevím.

Historie

To, že se záložka i odkaz zadává stejným tagem (totiž áčkem) je dáno historickým vývojem. V pravěkém HTML (počátek devadesátých let dvacátého století našeho letopočtu) totiž existovalo velice málo znaků a kodifikátoři se zdráhali vytvářet zbytečně nové. Takže dnes máme pro dvě úplně rozdílné věci jeden tag.